Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Mit érdemes tudni a munkaszerződésről?

  •  Blog
  • 2019-03-25 20:00:00
  • dr. Csóré Éva
Mire figyeljünk a szerződés aláírásakor?

A munkaviszony a munkaszerződés aláírásával jön létre, így elengedhetetlen tartalmaznia a munkáltató és a munkavállaló munkaviszonyra vonatkozó alapvető megállapodásait:

- először is meg kell jelölni a munkáltató és a munkavállaló személyét, tehát rögzíteni kell azt, hogy kik között jön létre a munkaszerződés, és fel kell tüntetni a munkaszerződés teljesítése szempontjából lényeges adatokat (munkavállaló: lakcím, adóazonosító jel, Taj szám, bankszámlaszám; munkáltató: cégjegyzékszám, adószám, székhely)

- nagyon fontos, hogy KÉT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEME van a munkaszerződésnek, ezek a munkakör és az alapbér, melyek hiányában nem jön létre a munkaviszony. Az alapbér meghatározásánál figyelembe kell venni a minimálbérre és a garantált bérminimumra vonatkozó szabályokat, ettől arányosan kevesebb munkabér csak részmunkaidő esetén állapítható meg. A munkakör meghatározása történhet a munkafeladatoknak megfelelő foglalkozás megjelölésével (pl. könyvelő) vagy a lényeges feladatok felsorolásával.

- vannak a munkaszerződésnek ezen túl olyan elemei, amelyek szerepeltetése nem kötelező, hiszen hiányuk esetén a Munka Törvénykönyve rendelkezései alkalmazandók, azonban mégis célszerű a feleknek megállapodni benne. Ilyen pl.: 

  • a munkavégzés helye (fontos, hogy ez mindig földrajzilag behatárolható legyen pl. Miskolc, Pest megye, Európa stb.), ennek hiányában a munkavégzés helye az lesz ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi,
  • a munkaviszony tartama: ha nem nyilatkozunk róla, akkor automatikusan határozatlan időre jön létre,
  • a napi munkaidő: főszabály szerint napi 8 óra, de a felek eltérő megállapodására van lehetőség; készenléti jellegű munkakör esetén rögzíteni kell, hogy a napi munkaidő 12 óra, a beosztás szerinti munkaidő napi 24 óra, a beosztás szerinti heti munkaidő pedig 72 óra lehet,

- a munkaviszony kezdetének a napját is a munkaszerződésben határozzuk meg, ennek hiányában a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap lesz

- végül fontos szabály, hogy a munkaszerződés érvényesen csak akkor jön létre, ha azt írásba foglalják. Ez a munkáltató kötelezettsége.

 

Megosztás
Blog